Nasza strona                               

Witamy na oficjalnej stronie sołectwa Grzawa.               


Oddajemy ją Państwu do dyspozycji mając nadzieję że będzie ona pomocna w funkcjonowaniu sołectwa Grzawa. Strona powstała 30 stycznia 2014 roku i ciągle się rozwija. Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które chciałyby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Grzawa.
Oczekujemy również na Państwa sugestie i opinie.
Strona dla mieszkańców i o mieszkańcach.

Rada Sołecka


Stacja Pomiarowa Grzawa: czujnik nr 1 (N) - Temperatura = 4.10 *C - Wilgotność = 75.30 % - Ciśnienie = 995.00 hPa - ostatni odczyt: 2017-03-28 08:03:47Aktualności


wpis dodano: 2017.03.07, admin


Porządek zebrania sprawozdawczego mieszkańców sołectwa Grzawa 28.03.2017 r.
1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszkańców i gości.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad zebrania i jego przyjęcie
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania mieszkańców z dnia 29 września 2016 r.
5. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Grzawa.
8. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Rady Sołeckiej sołectwa Grzawa za rok 2016 oraz przestawienie budżetu na rok 2017
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej sołectwa Grzawa.
10. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Grzawie.
11. Sprawozdanie finansowe Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2016 oraz przedstawienie planu pracy i budżetu na rok 2017
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Spółki Wodnej w Grzawie.
13. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej w Grzawie za rok 2016
- udzielenia absolutoriom sołtysowi sołectwa Grzawa za rok 2016
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2016
- udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2016
- uchwalenie składki członków Spółki Wodnej w Grzawie na rok 2017
- zatwierdzenie budżetu i planu pracy na rok 2017 Spółki Wodnej
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie zebrania.
wpis dodano: 27.03.2017* Fundusz Sołecki na rok 2018      
wpis dodano: 2017.03.27     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Już dziś prześlij swoją propozycję wykorzystania środków z Funduszu sołeckiego na rok 2018.

więcej...

źródło strony: Grzawa.eu


* Spotkania konsultacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Miedźna      
wpis dodano: 2017.03.20     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Wójt Gminy Miedźna wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawicieli instytucji publicznych, Rady Gminy oraz przedsiębiorców na spotkania konsultacyjne służące opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Miedźna. W czasie spotkań przeprowadzone zostaną wywiady indywidualne z mieszkańcami gminy Miedźna.

czytaj dalej >>>

źródło strony: Miedzna.pl* Stacja Pomiaru Powietrza      
wpis dodano: 2017.03.13     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Informujemy, że w marcu rozbudowaliśmy naszą mini stację powiarową o kolejne czujniki dpo miaru powietrza. Do tej pory stacja dokonywała pomiaru jakości powietrza IJP, a od marca rozbudowaliśmy ją o czujniki do pomiaru temperatury, wilgoyności i ciśnienia powietrza. Wszystkie dane udostępnione są na stronie sołectwa Grzawa http://grzawa.eu. Zapraszamy do śledzenia pomiarów :-)

czytaj dalej >>>

źródło strony: stp.Grzawa.eu* Przekaż 1% podatku      
wpis dodano: 2017.01.31     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Rozpoczął się okres rocznych rozliczeń z fiskusem. Wzorem lat ubiegłych, w czasie trwania tegorocznej akcji rozliczeniowej, podatnicy będą mogli zadecydować o przekazaniu 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

czytaj dalej >>>

źródło strony: pomoc.Grzawa.eu* Punkt przyjmowania zeznań podatkowych za rok 2016      
wpis dodano: 2017.02.13     dodał: admin
sołectwo Grzawa

W związku z rozpoczętą akcją składania zeznań podatkowych za 2016 rok w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli, przy ul. Poprzecznej 1 /pok. nr 16, I piętro/, uruchomiony zostanie punkt przyjmowania zeznań podatkowych.

czytaj dalej >>>

źródło strony:Reklama

Zadzwoń +48 508-475-961 lub wyślij email: reklama (at) grzawa.eu

Masz ciekawe zdjęcie - prześlij je do nas ....

* Dodaj swój artykuł
sołectwo Grzawa wpis dodano:     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Zachęcamy do współtworzenia naszego serwisu!
Jeśli masz jakieś pytanie, chcesz opublikować artykuł, dodać swoje zdjęcia na naszej stronie lub masz pomysł na ulepszenie naszego serwisu napisz do nas !

czytaj dalej >>>

źródło strony: Grzawa.eu


* Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2017.02.20     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Rusza piętnasty konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.
Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin.

czytaj dalej >>>

źródło strony: Powiat Pszczyński


* Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2017.03.07     dodał: admin
sołectwo Grzawa

W związku z rozpoczęciem robót związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe 4135S i 4148S)” Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie informuje, że od dnia 07 marca 2017 r. (wtorek) zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na odcinku zawężonym do jednego pasa ruchu. Roboty będą trwały w godzinach od 7.00 do 16.00.
Prosimy kierowców o rozważna jazdę.

czytaj dalej >>>

źródło strony: Miedna.pl


* Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Miedźna – ankieta
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2017.02.06     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Miedźna rozpoczął prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym.


czytaj dalej >>>

źródło strony: Miedzna.pl


* Dzień Seniora
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2017.02.02     dodał: admin
sołectwo Grzawa

W czwaretek 2 lutego br, odbył się organizowany jak co roku Dzień Seniora. Jego obchody rozpoczęły się w naszym kościele ofiarą Mszy świętej.

czytaj dalej >>>

źródło strony: Grzawa.eu


* Monitoring Jakości Powietrza w Grzawie
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2017.01.19     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Informujemy że uruchomiliśmy w naszym sołectwie stację monitoringu jakości powietrza. Dane ze stacji udostępniamy na stronie http://ijp.Grzawa.eu oraz w naszej aplikacji Mobilna Grzawa. Zapraszamy do korzystania.

czytaj dalej >>>

źródło strony: ijp.Grzawa.eu


* Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2017.01.13     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. [...]

czytaj dalej >>>

źródło strony: bip.slaskie.pl


* Uwaga, zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew i krzewów
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2017.01.11     dodał: admin
sołectwo Grzawa

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2017r. ustawy o ochronie przyrody, która między innymi znosi wymóg uzyskiwania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z wyłączeniem drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków i drzew – pomników przyrody Wójt Gminy Miedźna informuje, że zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wciąż jest niezbędne w przypadku......

czytaj dalej >>>

źródło strony: Miedzna.pl


* I Kongres Czechoznawstwa Polskiego
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.12.13     dodał: admin, autor: dr Danuta Kocurek
sołectwo Grzawa

Dnia 18 października 2016 roku w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Kapitał społeczny i kulturowy polsko-czeskiego pogranicza na Śląsku Cieszyńskim
– dokonania, problemy, perspektywy, w ramach I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego.
W czasie konferencji dwa razy wspomniano o Wielkim Kapłanie pochodzącym z małej podpszczyńskiej wsi Grzawy - o Ks. Franciszku Moroniu, który służył społeczności Śląska Cieszyńskiego. O tym zasłużonym duchownym - działaczu społecznym i oświatowym wspomniał p. prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński (z Uniwersytetu Opolskiego) i dr Danuta Kocurek (z Uniwersytetu Śląskiego).

czytaj dalej >>>

źródło strony: Grzawa.eu


* Projekt Ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz zmianie niektórych innych ustaw
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.11.25     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Ustawa określa zasdy wyboru i funkcjonowania sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych gminy.

czytaj dalej >>>

źródło strony: kss.org.pl


* Nasza strona drugi raz nagrodzona
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2016.11.02     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Miło nam poinformować że nasza strona zajęła
I miejsce w konkursie
"Piękna wieś województwa śląskiego 2016" w kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa, organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego.

czytaj dalej >>>

źródło strony:


Archiwum


więcej...........Wioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook