Informacje dotyczącej odbioru odpadów zielonych i gruzu.
Informujemy że na terenie Gminy Miedźna obowiązuje bezpłatny odbiór gruzu i odpadów zielonych. Limit w obu przypadkach to 200 kg na nieruchomość danego odpadu w roku. W przypadku przekroczenia limitu odbiór ww. odpadów będzie odpłatny.

ODPADY ZIELONE – ODBIÓR.

Odpady zielone – to odpady komunalne stanowiące części roślin z pielęgnacji m. in. Przydomowych terenów zielonych i ogrodów tj. liście, chwasty, trawa. Odpady zielone są odpadami ulegającymi biodegradacji, czyli rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Nie ma konieczności zakupu brązowego worka na odpady zielone. Odpady zielone mogą być gromadzone w zwykłym worku na śmieci.

Odpady zielone są odbierane od mieszkańców w Mobilnym PSZOKu. Wykaz Mobilnych PSZOKów jest dostępny na stronie internetowej.

GRUZ I ODPADY BUDOWLANE:

Odpady tego typu można zostawić w Mobilnym PSZOKu lub skontaktować się z Zakładem Usług Komunalnych.

Numer telefonu: 33 842 03 99.

Odpady remontowe, które są odbierane bezpłatnie:

– gruz ceglany

– gruz betonowy

– płytki ceramiczne,

– płyty kartonowo gipsowe ( BEZ PROFILI ALUMINIOWYCH)

Styropian jest odbierany przy segregacji.

Ondulina, papa i wełna mineralna odbierane są poza systemem. Klient może zgłosić do ZUK Sp. z o. o. zapotrzebowanie na usługę odbioru. Wycena indywidualna w zależności od ilości i rodzaju transportu.