Zbiórka opon

Zbiórka opon z maszyn rolniczych
Wójt Gminy Miedźna informuje, że na terenie gminy Miedźna odbędzie się zbiórka opon z maszyn rolniczych. W celu zapewnienia odbioru, należy zgłosić w Urzędzie Gminy Miedźna ilość i rodzaj opon, które mają zostać odebrane z danej posesji.

Uwaga! Bez wcześniejszego zapisu opony nie zostaną odebrane!

Opony do odbioru można zgłaszać do 30 września 2017r.:
osobiście w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna
telefonicznie pod numerem tel. (32) 211-61-60 wew. 29 lub 519 347 289
mailowo na adres: odpady.miedzna.pl

O terminie zbiórki zapisane osoby zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo na początku października 2017r.
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook