Fotowoltaika

Informacja dla mieszkańców w sprawie instalacji fotowoltaicznych
dodano: 2018.02.16, żródło strony: Miedzna.pl

W związku z licznymi prośbami mieszkańców, podjęto działania mające na celu zmianę Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Miedźna”.

Informujemy, że w projekcie mogą uczestniczyć rolnicy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w budynku, który służy jednocześnie celom mieszkaniowym.

Ponadto do udziału w projekcie dopuszcza się budynki w budowie, które najpóźniej do dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą a Uczestnikiem, muszą posiadać pozwolenie na użytkowanie lub brak sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz nadany numer porządkowy budynku.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie prawidłowo wypełnionej ankiety w Urzędzie Gminy Miedźna – Referat Inwestycji i Remontów (druki dostępne są na stronie internetowej urzędu). Pozostałe warunki regulaminu nie ulegają zmianie.
Nabór chętnych na instalacje fotowoltaiczne

dodano: 2018.02.02, żródło strony: Miedzna.pl

Wójt Gminy Miedźna informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna”.

Szczegóły projektu i zasady uczestnictwa określa regulamin przyjęty Zarządzeniem Nr OR.0050.20.2018 w sprawie: przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna” z 31 stycznia 2018r.

Deklarację wraz z ankietą można składać w Urzędzie Gminy Miedźna od 1 do 26 lutego br. w Referacie Inwestycji i Remontów.

Deklaracje złożone po 26.02.2018r. zostaną wpisane na listę rezerwową.
Regulamin
Ankieta i deklaracja
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook