fundusz sołecji grzawa
Fundusz sołecki na rok 2018
Na rok 2018 przyznano nam kwotę funduszu sołeckiego w wysokości 22 574,50 zł.
Podczas zebrania wiejskiego w dniu 19.09.2017 ustalono do wykonania 2 zadania: 1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej ( 20 574,50 zł) 2. Zakup i montaż mapy sołectwa Grzawa. (2 000,00 zł) dodano: 2017.07.26, aktualizacja: 20.09.2017, admin

Fundusz sołecki na rok 2017 Na rok 2017 przyznano nam kwotę funduszu sołeckiego w wysokości
19 920,80 zł. Fundusz na rok 2017 jest mniejszy o kwotę 522,32 zł od poprzedniego. Dodatkowo do wykorzystania w tym roku jest kwota 2000 zł nagrody, którą otrzymała nasza strona internetowa Grzawa.eu Podczas zebrania wiejskiego w dniu 29.09.2016 ustalono do wykonania 3 zadania: 1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Granicznej (7 500 zł) 2. Zakup 4 ławek na boisko sportowe (2500 zł) 3. Zagospodarowanie otoczenia altany na placu zabaw wraz z odwodnieniem (9 920,80 zł) dodano: 2016.09.30, admin

Fundusz sołecki na rok 2016 Na rok 2016 przyznano nam kwotę funduszu sołeckiego w wysokości
20 443,12 zł. Fundusz na rok 2016 jest większy o kwotę 1 410,10 zł od poprzedniego. Podczas zebrania wiejskiego w dniu 22.09.2015 ustalono do wykonania 4 zadania: 1. Poprowadzenie linii, postawienie słupa oraz lampy na przecięciu dróg Granicznej i Pszczyńskiej przy posesji Państwa Jacek (7 000zł)
2. Wymianę tablic informacyjnych w sołectwie Grzawa (1 000zł)
3. Zakup ławek i ustawienie ich przed budynkiem Domu Socjalnego (1 500zł)
4. Modernizację Placu zabaw (10 943,12zł) Zmiany w funduszu : - ad.1 Zadanie zostało podzielone na 2 etapy: 1 - projekt (wykonanie w roku 2016) 2 - budowa (wykonanie na rok 2017) Srodki z zadania 1 uchwałą dnia 29.09.2016 przesuwamy na poniższe zadania: • Wykonanie tablicy ogłoszeń przy placu zabaw (1 000 zł) • Wymiana tabliczek z nazwami ulic (4 355,12 zł)