Aktualności

Temat: Zaproszenie na obrady LIV sesji Rady Gminy Miedźna
wpis dodano: 2018-09-21, admin, żródło strony: Miedzna.pl

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady LIV sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się we wtorek 25 września 2018r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131. Tematem obrad sesji będzie „Podejmowanie uchwał.” 1. Otwarcie LIV sesji i stwierdzenie jej prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad LIV sesji 3. Przyjęcie protokołu z sesji LIII z dnia 4 września 2018r. 4. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna 5. Interpelacje i zapytania radnych 6. Omówienie i podjęcie uchwał: Projekt A/54 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/254/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018 – 2026. Projekt B/54 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna. Projekt C/54 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźna. Projekt D/54 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Miedźna w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”. Projekt E/54 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli. Projekt F/54 w sprawie rozpatrzenia petycji. Projekt G/54 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnychi konserwacyjnych drzewa z gatunku dąb szypułkowy, stanowiący pomnik przyrody. Projekt H/54 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/330/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 4 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych 8. Wolne wnioski 9. Zamknięcie obrad LIV sesji

wróć............

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:


Ostatnio dodane:

Wiadomości Grzawa
* Dożynki Gminne
data wpis: 2019-08-12 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Punkt Obsługi Klienta w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na rok 2019
data wpis: 2019-08-07 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Podziękowania
data wpis: 2019-08-03 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Bezpieczne wakacje na wsi
data wpis: 2019-06-24 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Nowy Okres Zasiłkowy
data wpis: 2019-06-24 , dodał: admin - admin (at) grzawa.euWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook