Aktualności

Temat: Zaproszenie na obrady LV sesji Rady Gminy Miedźna
wpis dodano: 2018-10-09, admin, żródło strony: Miedzna.pl

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady LV sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się we wtorek, 16 października 2018 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131. Tematem obrad sesji będzie „Podejmowanie uchwał” oraz „Podsumowanie kadencji 2014 – 2018” 1.Otwarcie LV sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2.Ustalenie porządku obrad LV sesji. 3.Przyjęcie protokołu z sesji LIV z dnia 25 września 2018 r. 4.Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna. 5.Interpelacje i zapytania radnych. 6.Omówienie i podjęcie uchwał: Projekt A/55 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/254/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018 – 2026. Projekt B/55 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/255/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy Miedźna. Projekt C/55 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2019 na terenie Gminy Miedźna oraz zwolnień w tym podatku. Projekt D/55 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miedźna w 2019 roku. Projekt E/55 w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Miedźna na lata 2018-2020. Aktualizacja i rozszerzenie zakresu na lata 2019-2021”. Projekt F/55 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedźna. Projekt G/55 w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 7. Podsumowanie kadencji 2014–2018. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad LV sesji.

wróć............

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:


Ostatnio dodane:

Wiadomości Grzawa
* Obrady VII Sesji Rady Gminy Miedźna
data wpis: 2019-04-18 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Ogłoszenie o terminie oraz miejscu naboru wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna
data wpis: 2019-04-12 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Zakończono meliorację rowów R4 i R5
data wpis: 2019-04-09 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Pozyskanie informacji – sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego
data wpis: 2019-04-01 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* ULGA TERMOMODERNIZACYJNA
data wpis: 2019-04-01 , dodał: admin - admin (at) grzawa.euWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook