Aktualności

Temat: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 9 listopada 2018 r.
wpis dodano: 2018-11-16, admin, żródło strony: Miedzna.pl

Postanowienie Komisarza Wyborczego W Bielsku-Białej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Miedźna i w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Miedźna Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej postanawia, co następuje § 1 Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Miedźna na dzień 23 listopada 2018 r., na godzinę 12:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, w celu złożenia ślubowania przez Radnych i Wójta Gminy Miedźna. § 2 Ustalić porządek sesji: Otwarcie I sesji VIII kadencji Rady Gminy Miedźna oraz stwierdzenie prawomocności obrad przez najstarszego wiekiem radnego. Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów samorządowych do Rady Gminy Miedźna i Wójta Gminy. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Gminy Miedźna oraz Wójta Gminy Miedźna. Ślubowanie Radnych. Ślubowanie Wójta. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Miedźna. powołanie Komisji Skrutacyjnej, przeprowadzenie tajnego głosowania, podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia obrad sesji. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Miedźna. § 3 Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej Ryszard Brygier Postanowienie Komisarza

wróć............

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:


Ostatnio dodane:

Wiadomości Grzawa
* Bezpieczne wakacje na wsi
data wpis: 2019-06-24 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Nowy Okres Zasiłkowy
data wpis: 2019-06-24 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
data wpis: 2019-06-24 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* III Piknik Rodzinny - Zaproszenie
data wpis: 2019-06-17 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Wakacyjne atrakcje w naszej gminie
data wpis: 2019-06-17 , dodał: admin - admin (at) grzawa.euWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook