Sołectwo Grzawa | Oficjalna strona sołectwa

Aktualności

Temat: Zbliża się termin na wymianę najstarszych kotłów na paliwo stałe oraz tych, bez tabliczek znamionowych.
wpis dodano: 2021-02-04, admin, żródło strony: Miedzna.pl

Wszyscy użytkownicy, którzy wykorzystują do celów indywidualnego ogrzewania pozaklasowe kotły na paliwa stałe, które w 2017 roku były starsze niż 10 lat oraz te, które nie posiadają tabliczki znamionowej, muszą dokonać ich wymiany do końca 2021 r.
W przeciwnym razie grozi im grzywna od 500 zł do nawet 5000 zł.
Wymóg wymiany kotłów został wprowadzony w 2017 r. na mocy uchwały antysmogowej województwa śląskiego. Jej celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i na środowisko.
Objęte przepisami uchwały są wszystkie kotły, kominki i piece, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.
Termin wymiany pieca lub kotła zależy od czasu jego użytkowania. Najstarsze kotły, czyli ponad 10-letnie lub urządzenia pozbawione tzw. tabliczki znamionowej muszą być wymienione do końca bieżącego roku. Na wymianę pozostałych jest nieco więcej czasu. Terminy ich wymiany określone uchwałą antysmogową przedstawiają się następująco:
kotły, które do roku 2017, były eksploatowane przez okres dłuższy niż 10 lat od daty produkcji oraz te bez tabliczki znamionowej (niezależnie od długości użytkowania) trzeba wymienić do końca 2021 roku;
kotły, które do roku 2017, były użytkowane przez okres 5-10 lat od daty ich produkcji, należy wymienić do końca 2023 roku;
kotły, które do roku 2017, były użytkowane przez okres krótszy niż 5 lat od daty ich produkcji, należy wymienić do końca 2023 roku do końca 2025 roku;
kotły klasy 3 i 4 należy wymienić do końca 2027 roku.
Ponadto ograniczeniom i zakazom w eksploatacji urządzeń podlegają także kominki, kominki z płaszczem wodnym czy piece typu „koza”. Instalacje te będą mogły być nadal eksploatowane po 1 stycznia 2023 roku, o ile będą:
osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 % lub
wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
Stare kotły węglowe można wymieniać na nowe co najmniej 5 klasy. Najlepiej jednak, by w miarę możliwości zastosować inne, bardziej ekologiczne źródło ciepła.
Gmina Miedźna od 2018 roku prowadzi działania, których celem jest likwidacja, a w krótszej perspektywie przynajmniej ograniczenie zjawiska niskiej emisji.
W I etapie obejmującym 2018 rok wykonano 60 modernizacji: zdemontowano 2 szt. starych kotłów gazowych oraz 58 szt. kotłów węglowych i zamontowano 50 kotłów węglowych 5.klasy i 10 kotłów gazowych.
W II etapie obejmującym 2019 rok wykonano 115 modernizacji: zdemontowano 5 szt. starych kotłów gazowych oraz 110 szt. kotłów węglowych i zamontowano 60 kotłów węglowych 5.klasy i 55 kotłów gazowych.
W III etapie obejmującym 2020 rok wykonano 120 modernizacji: zdemontowano 12 szt. starych kotłów gazowych oraz 108 szt. kotłów węglowych i zamontowano 82 kotły węglowe ecodesign i 38 kotłów gazowych.
Łącznie dotychczas na walkę o czystsze powietrze w gminie wydatkowano środki w wysokości 4 048 317,24 zł, z tego środki w wysokości 1 935 924,64 zł stanowiły wkład mieszkańców a kwotę 2 112 392,60 zł przekazano mieszkańcom w formie dotacji z budżetu Gminy.
Zgodnie z dokumentami programowymi w 2021 przewiduje się realizację IV etapu obejmującego swoim zakresem 120 modernizacji, w tym 115 szt. starych kotłów węglowych oraz 5 szt. starych kotłów gazowych. Zamontowane zostanie 60 szt. kotłów węglowych ecodesign oraz 60 szt. kotłów gazowych, przy czym wartości te mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb mieszkańców, po naborze wniosków.
Nabór wniosków odbędzie się w drugiej połowie marca, z terminem realizacji modernizacji najwcześniej w lipcu br.
Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów w tej sprawie.
Obecnie na terenie Gminy Miedźna pojawiają się banery informujące o konieczności wymiany kotłów .

wróć............

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:


Ostatnio dodane:

Wiadomości Grzawa
* Urząd Gminy zamknięty 24.12.2021r.
data wpis: 2021-12-07 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Opłata melioracyjna na rok 2021
data wpis: 2021-03-22 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu

Poleć naszą stronęWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook