Program Niskiej Emisji - Gmina Miedźna

Zapraszamy do wypełnienia formularza informacyjnego dotyczącego wstępnego udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji
Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informuję, że gmina Miedźna zamierza przystąpić do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Przygotowanie powyższego dokumentu pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Program umożliwi także skuteczne ograniczenie negatywnego zjawiska emisji szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery przez kotły zainstalowane w prywatnych domach jednorodzinnych. Ponadto przyczyni się do poprawy warunków życia ze względu na czystsze powietrze, poprawę stanu zdrowia mieszkańców oraz polepszenie walorów estetycznych gminy.

Serdecznie zachęcam Państwa do wypełnienia formularza informacyjnego dotyczącego wstępnego udziału w Programie.

Informacje zawarte w niniejszym formularzu nie będą zobowiązywały do wykonania żadnych prac, czy działań modernizacyjnych, staną się jedynie podstawą do uzyskania dofinansowania m.in. na wymianę starych pieców i kotłów na nowocześniejsze.

Formularze informacyjne zamieszczone poniżej dostępne są także:

w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna
u sołtysów

Można je składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna do środy, 31 maja 2017r.

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia pod numerem telefonu /32/ 211 61 60 wew. 29 lub 519 347 288.

Wójt Gminy Miedźna

Bogdan Taranowski


pobierz formularz:
FORMULARZ INFORMACYJNY_WERSJA WORD
FORMULARZ INFORMACYJNY_WERSJA PDF


Zobacz dane z stacji monitoringu jakości powietrza w Grzawie.