Powietrze w Grzawie:
2019-01-22 godz. 04:10   IJP: 13 - Bardzo zły , pył zawieszony PM 10 = 203 ug/m3    *    406 % normy    *    Temperatura = -7 ° C    *    Wilgotność = 83 %    *    Ciśnienie = 1014 hPa    *    Index UV = /10    *    *** Ostrzeżenie meteo: Silny mróz - Beskidy *** obowiazuje od: 2019-01-21 12:00 *** obowiazuje do: 2019-01-22 09:00 ***Modernizacja żródeł Ciepła

Projekt „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna”

Gmina Miedźna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna”.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 18 maja 2017r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

Koszt całkowity projektu: 2 685 968,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 077 974,62 PLN
Okres realizacji projektu: 2016.01.01–2018.06.30

Przedmiotem projektu jest instalacja paneli solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miedźna (sołectwa Frydek, Gilowice, Góra, Grzawa, Miedźna, Wola), a jego realizacja obejmuje: zaprojektowanie 205 instalacji solarnych, montaż instalacji oraz jej podłączenie, nadzór inwestorski i techniczny.

Celem projektu jest przede wszystkim ograniczenie dotychczasowego zużycia produkowanej przemysłowo energii oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji pyłów i gazów (SO2, NOX, CO, CO2) dzięki wykorzystaniu łatwo dostępnego i niewyczerpywanego źródła energii słonecznej.

W ramach projektu planowany jest montaż 617 szt. kolektorów słonecznych za pomocą 205 szt. instalacji solarnych. Projektem zostanie objętych 205 budynków mieszkalnych w gminie Miedźna.

Realizacja projektu, dzięki ograniczeniu tradycyjnego sposobu pozyskiwania ciepła, przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, stanu zdrowia ludzi, zaspokajając zapotrzebowanie na energię cieplną.

Postępowanie związane z wyborem wykonawcy na sprawowanie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna” oraz pełnienie funkcji Kierownika/menadżera projektu dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.miedzna.pl/?a=8169.

źródło strony: Miedzna.pl , wpis dodano 25.05.2017, admin


Informacja o podpisywaniu z mieszkańcami umów na wykonanie instalacji solarnych w ramach Projektu „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie gminy Miedźna”


Wójt Gminy Miedźna informuje, że od poniedziałku, 21 kwietnia 2017r. do piątku, 28 kwietnia 2017r. podpisywane będą umowy z mieszkańcami na wykonanie instalacji solarnych w ramach Projektu „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie gminy Miedźna”.

Mieszkańcy z tzw. listy docelowej Beneficjentów (u których przeprowadzono audyt energetyczny) proszeni są o zgłoszenie się w wyżej wymienionych dniach w Urzędzie Gminy Miedźna, w Referacie Inwestycji i Remontów celem podpisania umowy.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu /32/ 211 63 38.
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook