Amatorska Stacja Pomiarowa Grzawa ul.Wiejska


Subskrybuj raporty ...

Temperatury

- ostatni odczyt: 2017-12-15 godz. 12:58
- Aktualizacja odczytów temperatury: 10 min.
- Raport emial co : 4 godz.
- Aktualizacja odczytów jakości powietrza co: 30 min.
- Stacja pracuje: 172 dni - czujniki umieszczone od strony N


- Temp. on-line: 6.3 °C |   2*C
43.3 °F / 279.5 °K
chłodno
Trend (1h): 0.4 °C


- Temperatura przy gruncie: 3.8 °C
- Temperatura odczuwalna: 1.9 °C
- Humidex (komfortowa): 5.1 °C

- Punkt rosy: 3.3 °C

* Rekordy (dzisiaj):
- Min.: 1.1 °C - godz. 06:27

- Śred.: 3.7 °C
- Max.: 6.3 °C - godz.12:32
- Trend do poprzedniego okresu: - 0.60 °C

- Temp. aktualna > min.: 5.2 °C
- Temp. aktualna < max.: 0 °C
- Temperatury średnie | - Trendy godzinowe

Wilgotność

- Wilgotność względna: 81 %   0.4 %
- Wilgotność bezwzględna: 6.02 g/m3
- Zagrożenie pożarowe - indeks CBI: 2

Ciśnienie

- Ciśnienie = 996 hPa     - Trend: -1 hPa

Słońce


- Index UV

Index UV= 1 / 10 (tylko w dzien)
Brak zagrożeń dla zdrowego człowieka

Max. nasłonecznienie: 141 W/m2
Ozon = 359.34 DU

Wiatr

- Prędkość wiatru = 15 km/h
- Wiatr w porywach = 33 km/h
- Kierunek wiatru: SW
- Kierunek wiatru stopnie: ° 225
- Skala Beauforta (0-12°): F3
- ładogny wiatr

- ostatni odczyt: Sołectwo Grzawa | Sylwester Grzawa 15-12-2017 godz. 12:58


- Współrzedne czujnika: 49.958, 19.0563
- Wysokość n.p.m. = 242 m

Jakość Powietrza


Stacja Pomiaru Jakości Powietrza
Grzawa ul.Wiejska
Współrzędne czujnika - 49.958, 19.0563


Stan Powietrza

Umiarkowany


IJP:

4
normy dla Polski


- ostatni odczyt:

2017-12-15
godz. 12:49Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Warunki dobre na na aktywności na zewnątrz.


Jakość powietrza AQI:
5


Dobra

Indeks CAQI:

73


Średni

Hum.:


81 %


PM 1

3

µg/m3Pył zawieszony

PM 2.5

4

µg/m3

(16 % )

Pył zawieszony

PM 10

5

µg/m3

(10 % )

Pył zawieszony


PM 1 średni
(60 min.)


43

µg/m3


Pył zawieszony

PM 2.5 średni
(60 min.)


52
ug/m3


Pył zawieszony

PM 10 średni
(60 min.)

73
ug/m3Pył zawieszony


36.5 % poziomu informowania PM10
24.3 % poziomu alarmowego PM10

Legenda:

indeks jakości powietrza, grzawa, sołectwo
indeks jakości powietrza, grzawa, sołectwo
indeks jakości powietrza, grzawa, sołectwo

Pył PM10
Składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku.
Pył PM2.5
Zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2.5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2.5 wynosi 25 µg/m3, poziom dopuszczalny 25 µg/m3.


Fazy KsiężycaSołectwo Grzawa | Oficjalna strona sołectwa Grzawa.eu|
UWAGA !!!! Nigdy nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tej lub żadnej innej informacji pogodowej uzyskanej z Internetu

kontakt admin stacji