Spółka Wodna Grzawa
Kalkulator opłaty melioracyjnej na rok 2020

Ilość posiadanych gruntów w Sołectwie Grzawa:

- wpisz ilość gruntów w [ha]: format [00.00]

- Posesja: Tak = 1 / Nie = 0
opracował: Zbigniew Pudełko - Grzawa 02'2020