ul. Wiejska w Grzawie

Wiadomości Grzawa
* Trwają prace przy odwodnieniu ul.Wiejskiej
data wpis: 2019-10-21 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2019-11-30

Starostwo Powiatowe w Pszczynie nadal czuwa nad wykonaniem odwodnienia na ulicy Wiejskiej w Grzawie. Nadmiar wody w pobliżu przepustów spowodował wykonawcy pewne utrudnienia, które na szczęście nie wpłyną na ostateczny termin wykonania prac. Jak widać prace nadal trwają w bardzo dobrym tempie, a pogoda dopisuje.
 sołectwo Grzawa, grzawa, rada sołecka, indeks jakości powietrza, amatorska stacja pomiarowa, looko2, bank spółdzielczy w miedźnej więcej.........


* Ruszył remont odwodnienia ul.Wiejskiej w Grzawie
data wpis: 2019-09-11 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2019-11-01

W dniu dzisiejszym ruszyły prace związane z remontem odwodnieniem ul.Wiejskiej w Grzawie na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie. W ramach prac naprawione zostaną mostki dojazdowe do posesji, przepusty wzdłuż drogi powiatowej oraz wyczyszczony zostanie rów wzdłuż tej drogi.
Wszelkie uwagi oraz wnioski można zgłaszać bezpośrednio u p. sołtys Barbary Maroszek.
 sołectwo Grzawa, grzawa, rada sołecka, indeks jakości powietrza, amatorska stacja pomiarowa, looko2, bank spółdzielczy w miedźnej więcej.........


* Remont ul.Wiejskiej w Grzawie jest realny
data wpis: 2019-05-27 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2019-07-14

Remont ul.Wiejskiej o który starają się od kilku lat radni oraz mieszkańcy sołectwa Grzawa dzięki połączeniu środków Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu Pszczyńskiego oraz Urzędu Gminy będzie możliwy. To bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego sołectwa. Dziękujemy wszystkim, którzy już na tym zaangażowali się w tą sprawę. Dziękujemy !!!
 sołectwo Grzawa, grzawa, rada sołecka, indeks jakości powietrza, amatorska stacja pomiarowa, looko2, bank spółdzielczy w miedźnej więcej.........


* Naprawy dróg w sołectwie
data wpis: 2019-04-01 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2019-04-16

W naszym sołectwie trwają prace remontowe dróg gminnych i powiatowych. Wszelkie uwagi co do prowadzonych napraw można zgłaszać u sołtysa lub za pośrednictwem naszej strony internetowej Grzawa.eu.
 sołectwo Grzawa, grzawa, rada sołecka, indeks jakości powietrza, amatorska stacja pomiarowa, looko2, bank spółdzielczy w miedźnej więcej.........


* Powiat otrzymał 3 mln zł dotacji na remonty dróg
data wpis: 2019-03-29 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2019-05-30

Powiat pszczyński otrzyma niemal 3 mln zł dofinansowania na zadania na drogach powiatowych, związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wyremontowane zostaną drogi w Brzeźcach, Wiśle Wielkiej, Rudołtowicach, Grzawie i Pszczynie.

Dzięki dofinansowaniu powiat będzie mógł przeprowadzić remont odwodnienia ul. Wiejskiej w Grzawie. Zakres prac obejmie siedem przepustów pod zjazdami, remont kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie rowu. Kosztorysowa wartość zadania wynosi 480 tys. zł, dotacja to 384 tys. zł.
 sołectwo Grzawa, grzawa, rada sołecka, indeks jakości powietrza, amatorska stacja pomiarowa, looko2, bank spółdzielczy w miedźnej więcej.........


* Odpowiedź PZD w/s remontu ul.Wiejskiej w Grzawie.
data wpis: 2018-09-13 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2018-11-06

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Powiatowego Zarządu Dróg na pismo wystosowane przez sołtysa w/s remontu ul.Wiejskiej w Grzawie.


 sołectwo Grzawa, grzawa, rada sołecka, indeks jakości powietrza, amatorska stacja pomiarowa, looko2, bank spółdzielczy w miedźnej więcej.........


* Pismo do PZD
data wpis: 2018-08-06 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2018-12-31

W ślad za wnioskiem z zebrania zostało wystosowane pismo do PZD oraz Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
 sołectwo Grzawa, grzawa, rada sołecka, indeks jakości powietrza, amatorska stacja pomiarowa, looko2, bank spółdzielczy w miedźnej więcej.........


Pismo z dnia 6 sierpnia 2018 wysłane do z PZD w Pszczynie.


Pismo z dnia 23.10.2017 otrzymane z PZD w Pszczynie.
Poniżej zdjęcia przedstawiające stan drogi
ulica Wiejska w Grzawie- wymaga remontu ulica Wiejska w Grzawie- wymaga remontu ulica Wiejska w Grzawie- wymaga remontu ulica Wiejska w Grzawie- wymaga remontu ulica Wiejska w Grzawie- wymaga remontu ulica Wiejska w Grzawie- wymaga remontu