ul. Wiejska w Grzawie

Pismo z dnia 23.10.2017 otrzymane z PZD w Pszczynie.