Akcja zima - sezon 2017/2018

Akcja zima w gminie Miedźna – sezon 2017/2018

Wójt Gminy Miedźna informuje, że w związku z podpisaną umową na wykonanie zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez gminę Miedźna w sezonie zimowym 2017/2018” w zakresie dróg gminnych wykonawcą jest wyłoniona w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego firma Bud-Ris reprezentowana przez Romana Szkorlę z siedzibą 43-331 Dankowice, Al. Młyńska 20. Osobami bezpośrednio nadzorującymi wykonywaną usługę odśnieżania są sołtysi poszczególnych sołectw.

Numery kontaktowe:

sołectwo Miedźna – Tomasz Nycz tel. 502 668 824
sołectwo Grzawa – Marcin Sosna tel. 785 368 546
sołectwo Frydek – Janusz Pławecki tel. 519 347 293
sołectwo Gilowice – Jan Nowak tel. 519 347 294, 606 664 727
sołectwo Góra – Marian Libera tel. 519 347 299
sołectwo Wola – Czesław Rozmus tel. 519 347 297, tel. 692 232 264
sołectwo Wola I – Andrzej Nelec tel. 519 347 296
sołectwo Wola II – Andrzej Biszkant tel. 519 347 295

Jednocześnie informujemy, że drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy Miedźna w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018 utrzymywane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, tel. /32/ 212 80 68, całodobowy numer telefonu 501 716 376.Wioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook