Jakość Powietrza

Solectwo Grzawa |


Indeks Jakości Powietrza w Pszczynie:
EuroBank - Pszczyna ul. Rynek 18
10 /10
Zły
Jakość powietrza jest zła. Osoby narażone na ryzyko powinny unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni je ograniczyć.Nie zalecane są aktywnośći na zewnątrz.
PM10: 175 ug/m3
PM2.5: 121 ug/m3
norma informowania PM10: 88 %
norma alarmowania PM10: 58 %

odczyt: 2019-01-22 04:01

Wioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook