Ogłoszenia

* Zaproszenie na "XV Biesiadę Grzawską"
data wpis: 2019-04-04 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2019-05-11

Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Grzawie zaprasza na "XV Biesiadę Grzawską", która odbędzie się 11 maja 2019 o godz. 19:00 w Domu Socjalnym w Grzawie . Do śpiewu i tańca porwie muzyka biesiadna, a dla spragnionych i zgłodniałych "złoty trunek" i swojskie jadło. Bilety w cenie 50 zł/od osoby, do nabycia u sołtysa p.Barbary Maroszek tel. +48 697-447-603 zapytania: biesiada (at) grzawa.eu Zapraszamy !!!
więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu

* Powiat otrzymał 3 mln zł dotacji na remonty dróg
data wpis: 2019-03-29 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2019-04-30

Powiat pszczyński otrzyma niemal 3 mln zł dofinansowania na zadania na drogach powiatowych, związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wyremontowane zostaną drogi w Brzeźcach, Wiśle Wielkiej, Rudołtowicach, Grzawie i Pszczynie.

Dzięki dofinansowaniu powiat będzie mógł przeprowadzić remont odwodnienia ul. Wiejskiej w Grzawie. Zakres prac obejmie siedem przepustów pod zjazdami, remont kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie rowu. Kosztorysowa wartość zadania wynosi 480 tys. zł, dotacja to 384 tys. zł.
więcej.........
żródło strony: Pless.pl

* W Grzawie już po zebraniu wiejskim
data wpis: 2019-03-13 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2019-04-30

W dniu 12 marca 2019 odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze sołectwa Grzawa oraz zebranie sprawozdawcze Spółki Wodnej. W zebraniu bardzo licznie uczestniczyli mieszkańcy sołectwa oraz zaproszeni goście. Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie. Podczas zebrania poza sprawami bieżącymi odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem ponownie została p.Barbara Maroszek a do rady sołeckiej zostało wybranych 11 członków. Cieszy nas bardzo że w radzie sołeckiej znaleźli się ludzie młodzi. W czasie zebrania p.Maria Mika podziękowała odchodzącej radzie sołeckiej za minioną kadencję a p.Maria Grygierzec pogratulowała sołtysowi oraz nowej radzie sołeckiej. W trakcie zebrania swój głos zabrali m.in.:
Wójt Gminy Miedźna p.Jan Słoninka, p. Andrzej Mańka - Prezes Zarządu GZGK w Górze, oraz dzielnicowy p.o. st. sierż. Mateusz KARBOWY, radni powiatowi: p.Danuta Kocurek oraz p.Alojzy Wojciech. Wszystkim obecnym jeszcze raz dziękujemy za obecność i udział w zebraniu.
więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu

obecny sołtys

Sołtys Grzawy - kadencja 2019-2023
wpis dodano: 14.03.2018
W dniu 12 marca 2019 roku p.Barbara Maroszek zostaje wybrana na kolejną kadencję sołtysem sołectwa Grzawa. Kadencja potrwa 4 rok (do 2023 roku).

Dane kontaktowe...........


Sołtys Grzawy - kadencja 2018-2019
wpis dodano: 14.03.2018
W dniu 13 marca 2018 roku p.Barbara Maroszek zostaje wybrany sołtysem sołectwa Grzawa. Kadencja potrwa 1 rok (do 2019 roku).


Wybory sołtysa 2018
wpis dodano: 13.03.2018
13 marca 2018 roku w Domu Socjalnym w Grzawie odbyło się zebranie wiejskie. Głównym tematem zebrania był wybór sołtysa po rezygnacji Marcina Sosny z tej funkcji. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania sołtysem wybrany została p. Barbara Maroszek dotychczasowa radna sołectwa Grzawa.

Poprzedni sołtysi

Marcin Sosna stanowisko sołtysa Grzawy objął po Marii Mice. Ta pełniła tę funkcję formalnie od 1970 roku, a w praktyce — już od 1967, kiedy zaczęła zastępować na tym stanowisku swojego teścia. Zrezygnowała w roku 2013. Na czele sołectwa była więc niemat pół wieku!Artykuł - podsumowanie 1 roku pracy
żródło: Gminne Sprawy 1/2015 - autor: Ada Krasoń , data: styczeń 2015Kontakt
Drodzy Mieszkańcy, wszelkie sprawy i problemy można zgłaszać do mnie również drogą elektroniczną, na adres:   soltys@grzawa.eu       więcej....


Rada sołecka


Zebrania wiejskie


Fundusz sołecki      czytaj więcej.....


Protokoły z zebrań


Warto wiedzieć

Kompetencje sołtysa
- reprezentuje sołectwo na zewnątrz;
- przewodniczy radzie sołeckiej;
- zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom;
- bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w imieniu sołectwa;
- podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiejskiego;
- sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mieniem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania mieniem;
- występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje zwykłego zarządu;
- może występować przed Sądem na zasadzie posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej;
- podejmuje określone przepisami, zadania wynikające z przepisów szczególnych;
- współdziała z organami Państwowej Inspekcji sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwestiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłaszania chorób zakaźnych, właściwego poziomu sanitarnego wsi;
- współorganizuje działania oraz zapobiega bezpośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich skutki;
- współdziała z organami straży pożarnej w profilaktyce przeciwpożarowej;
- na podstawie uchwały rady pobiera podatki lokalne;
- korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym;
- sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w sprawach ustawowego korzystania z ochrony prawnej w toku sprawowania mandatu.

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:
Wioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook