Jakość Powietrza

Jakość powietrza - średnia wszystkich czujników ( 0.5 h)


Średni Indeks Jakości Powietrza: 3

Umiarkowany

Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Warunki dobre na na aktywności na zewnątrz.
PM:
PM10: 79 ug/m3
PM2.5: 47 ug/m3
norma informowania PM10: 40 %
norma alarmowania PM10: 26 %

odczyt: 2019-03-22 22:16


Dane szczegółoweWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook