Jakość Powietrza

Jakość powietrza - średnia wszystkich czujników ( 0.5 h)


Średni Indeks Jakości Powietrza: 2

Dobry

Jakość powietrza jest wciąż dobra. Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz.
PM:
PM10: 43 ug/m3
PM2.5: 26 ug/m3
norma informowania PM10: 22 %
norma alarmowania PM10: 14 %

odczyt: 2019-11-12 16:48


Dane szczegółoweWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook