Alarm smogowy:
2019-03-22 godz. 22:29   IJP: 9 - Zły , pył zawieszony PM 10 = 138 ug/m3    *    276 % normy    *    Temperatura = 9 ° C    *    Wilgotność = 83 %    *    Ciśnienie = 1030 hPa    *    Index UV = /10    *   Ogłoszenie

Dyżur pracownika PZDR w sprawie wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie
wpis dodano 08.03.2018, dodał:Admin

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie informuje o dyżurach w Urzędzie Gminy Miedźna (sala konferencyjna) od 15 marca do 15 maja w każdy poniedziałek w godzinach 9.00-11.00, w pozostałe dni w siedzibie PZDR w Pszczynie ul. Bielska 44 (budynek ELWO).
Ze względu na zmianę formy wypełnianych wniosków z papierowej na eWniosekPlus, aby usprawnić pracę należy przygotować dane do logowania:
• swój numeru identyfikacyjny (numer EP ARiMR),
• 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny
z numerem w ewidencji producentów),
• kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku – tj. w roku 2017 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew, należy wprowadzić kwotę
z największego przelewu z dokładnością do groszy)
• wniosek w wersji papierowej

Wnioski o dotację do materiału siewnego od tego roku składa się w biurze powiatowym ARiMR BP w Pszczynie ul. Szymanowskiego 10. Dane działek rolnych muszą być tożsame
z tymi zadeklarowanymi we wniosku o dopłaty bezpośrednie. Do wniosku należy dołączyć kopie decyzji o pomocy de minimis z lat 2016, 2017 oraz 2018.

Kontakt z doradcą Iwona Wróbel – Olszak 32 210 33 28, 515 275 910Kontakt:

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
- Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie
ul. Bielska 44, 43-200 Pszczyna
telefon 32/2103328, e-mail: pzdr.pszczyna (at) odr.net.pl
Strona główna