Wnioski z zebrań

Zebranie wiejskie 11.09.2018


Pobierz wniosek
Zebranie wiejskie 12.06.2018


Pobierz wniosek
Zebranie wiejskie 15.05.2018


Pobierz wnioski
Zebranie wiejskie 13.03.2018


Pobierz wnioski


Zebranie wiejskie 19.09.2017


Pobierz wnioski
Zebranie wiejskie 28.03.2017


Pobierz wnioskiZebranie wiejskie 29.09.2016


Wnioski z zebrania - pobierzZebranie wiejskie 15.03.20161. Włączenie do sieci energetycznej lampy oświetleniowej na ul. Zielonkówka
2. Naprawa nawierzchni asfaltowej placu kościelnego.
3. Przedłużenie ul.Księżej celem utworzenia ścieżki rowerowej Grzawa - Góra
4. Ścieżka rowerowa Góra - Grzawa - Miedźna wzdłuż drogi wojewódzkiej DW933
5. Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie remontu skrzyżowania ul.Pszczyńskiej i Wiejskiej.
6. Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie odnowienia oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowania ul.Pszczyńskiej z ul.Wiejską.
7. Wniosek do Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie naprawy nawierzchni asfaltowej ul.Wiejskiej.
8. Wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie w sprawie czyszczenia i koszenia rowu przy ul.Wiejskiej.
Zebranie wiejskie 22.09.20151. Punkt świetlny przy ul. Granicznej i Pszczyńskiej
2. Wydłużenie podwójnej linii ciągłej od stacji paliw do skrzyżowania ul.Zielonkówka z drogą wojewódzką nr 933
3. Przeniesienie znaku teren zabudowany od ulicy Polnej i Granicznej
4. Wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy o wystosowanie pisma do właścicela poseji (p.Nachlik) o wycięcie drzewa
5. Remont cząstkowy ul.Księżej
6. Zmienić światła na pulsacyjne w godzinach 22:00-6:00 na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i Pszczyńskiej
7. Monit do Wójta Gminy z zapytaniem jaki jest stan zaangażowania w pozyskiwanie środków na ścieżkę rowerowo-pieszą na odcinku Góra - Miedźna (2km)
8. Zapytanie do Wójta Gminy w sprawie stanu prawnego ścieżek rowerowych w Gminie Miedźna
9. Ponawiamy wniosek o zwolnienie z podatku właściceli gruntów położonych na terenach zalewowych sołectwa Grzawa

skład komisji wniosków:
- Gałecki Jan
- Przewoźnik Szymon
- Pudełko Zbigniew


Zebranie wiejskie 12.03.2015


- wnioski z zebrania