Zebranie wiejskie - 18.02.2020

Dokumenty z zebrania:

Zebranie wiejskie - 24.09.2019

Dokumenty z zebrania:

Zebranie wiejskie - 12.03.2019

Dokumenty z zebrania:

Zebranie wiejskie - 11.09.2018

Dokumenty z zebrania:

Zebranie wiejskie - 12.06.2018

Dokumenty z zebrania:

Zebranie wiejskie - 15.05.2018

Dokumenty z zebrania:

Zebranie wiejksie - 13.03.2018

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieskańcom oraz gościom, którzy uczestniczyli w zebraniu wiejskim, w dniu 13.03.2018. Dziękujemy za udział, owocne dyskusje i wnioski do realizacji. Rada Sołecka

Dokumenty z zebrania:

Zebranie wiejksie - 19.09.2017

Dokumenty z zebrania:

Odpowiedzi na wnioski:

Zebranie wiejskie - 28.03.2017

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieskańcom oraz gościom, którzy uczestniczyli w zebraniu wiejskim, w dniu 28.03.2017.
Dziękujemy za udział, owocne dyskusje i wnioski do realizacji.
Rada SołeckaPorządek zebrania sprawozdawczego mieszkańców sołectwa Grzawa 28.03.2017 r.
1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszkańców i gości.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad zebrania i jego przyjęcie
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania mieszkańców z dnia 29 września 2016 r.
5. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Grzawa.
8. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Rady Sołeckiej sołectwa Grzawa za rok 2016 oraz przestawienie budżetu na rok 2017
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej sołectwa Grzawa.
10. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Grzawie.
11. Sprawozdanie finansowe Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2016 oraz przedstawienie planu pracy i budżetu na rok 2017
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Spółki Wodnej w Grzawie.
13. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej w Grzawie za rok 2016
- udzielenia absolutoriom sołtysowi sołectwa Grzawa za rok 2016
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2016
- udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2016
- uchwalenie składki członków Spółki Wodnej w Grzawie na rok 2017
- zatwierdzenie budżetu i planu pracy na rok 2017 Spółki Wodnej
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie zebrania.
wpis dodano: 30.03.2017


Dokumenty:Zebranie wiejskie - 29.09.2016


Porządek zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Grzawa w dniu 29 września 2016 r.
1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszkańców i gości.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Przedstawienie porządku zebrania i jego przyjęcie.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania mieszkańców z dnia 15 marca 2016 r.
7. Określenie zadań do wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok
budżetowy 2017 – Dyskusja
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2016
- uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2017
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.


Dokumenty:Zebranie wiejskie - 15.03.2016


Porządek zebrania sprawozdawczego mieszkańców sołectwa Grzawa w dniu 15 marca 2016 r.
1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszkańców i gości.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie porządku obrad zebrania i jego przyjęcie.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania mieszkańców z dnia 22 września 2015r.
7. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Grzawa.
8. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Rady Sołeckiej sołectwa Grzawa za rok 2015 oraz
prz:i.tawienie budżetu na rok 2016
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej sołectwa Grzawa.
10. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Grzawie.
11. Sprawozdanie finansowe Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2015 oraz przedstawienie planu pracy i budżetu na rok 2016
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Spółki Wodnej w Grzawie.
13. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
14. Podjęcie uchwał w sprawie: — przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej w Grzawie za rok 2015 — udzielenia absolutoriom sołtysowi sołectwa Grzawa za rok 2015 — przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2015 — udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Wodnej w Grzawie — zatwierdzenie budżetu i planu pracy na rok 2016 Spółki Wodnej — uchwalenie składki członków Spółki Wodnej w Grzawie na rok 2016 — przyznania nagrody Zarządowi Spółki Wodnej w Grzawie
15. Wybór Komisji Skrutacyjnej
16. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej oraz podjęcie stosownej uchwały.
17. Wolne wnioski,
18. Zamknięcie zebrania.


* Dokumenty

- Porządek zebrania
- Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej Sołtysa
- Uchawała nr 1/2016
- Uchawała nr 2/2016
- Uchawała nr 3/2016
- Uchawała nr 4/2016
- Wykonanie budżetu w roku 2015
- Wnioski z zebrania
- Protokół Komisji Rewizyjnej
- Protokół z zebrania wiejskiego przeprowadzonego 15 marca 2016
- Plan budżetu na rok 2016

Galeria zdjęć

Zebranie wiejskie - 22.09.2015

*Dokumenty

- Protokół zebrania
- Lista wniosków (część protokołu)
- Fundusz sołecki na rok 2016

więcej.....

Zebranie wiejskie - 12.03.2015

* Dokumenty
wpis dodano: 2015.03.21 autor: admin / opracowanie: Urszula Maryjosz

- Pełna wersja
- Protokoł z zebrania
- Lista wniosków z zebrania


źródło strony: Grzawa.eu


Zebranie wiejskie - 23.09.2014

*Informacja z zebrania wiejskiego
wpis dodano: 2014.09.23 autor: admin

W dniu 23.09.2014 odbyło się zebranie wiejskie gdzie głównym tematem był fundusz sołecki na rok 2015. Dla sołectwa Grzawa ustalono trzy zadania z realizacją na rok 2015.
Zgłoszono również trzy wnioski bierzące.


Na zebraniu został również omówiony projekt "Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie gminy Miedźna"
więcej na ten temat można uzyskać na stronie Gminy Miedźna


źródło strony: Grzawa.eu


Zebranie wiejskie - 21.01.2014

29 stycznia 2014r.w Domu Socjalnym w Grzawie odbyło się zwołane przez Wójta Gminy Miedźna – zebranie wiejskie. Głównym tematem zebrania był wybór sołtysa oraz rady sołeckiej sołectwa Grzawa.
więcej.....