Powietrze w Grzawie:
2019-01-22 godz. 04:11   IJP: 13 - Bardzo zły , pył zawieszony PM 10 = 203 ug/m3    *    406 % normy    *    Temperatura = -7 ° C    *    Wilgotność = 83 %    *    Ciśnienie = 1016 hPa    *    Index UV = /10    *    *** Ostrzeżenie meteo: Silny mróz - Beskidy *** obowiazuje od: 2019-01-21 12:00 *** obowiazuje do: 2019-01-22 09:00 ***Zebranie wiejskie - 29.09.2016


Porządek zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Grzawa w dniu 29 września 2016 r.
1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszkańców i gości.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Przedstawienie porządku zebrania i jego przyjęcie.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania mieszkańców z dnia 15 marca 2016 r.
7. Określenie zadań do wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok
budżetowy 2017 – Dyskusja
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2016
- uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2017
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.