fundusz sołecji grzawa
Wiadomości Grzawa

* Fundusz sołecki na rok 2019
data wpis: 2018-07-25 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2018-09-21

 sołectwo Grzawa, grzawa, rada sołecka, indeks jakości powietrza, amatorska stacja pomiarowa, looko2, bank spółdzielczy w miedźnej Drodzy mieszkańcy,
Znamy już planowaną wysokość środków stanowiących "Fundusz sołecki" na rok 2019 i wynosi ona 26 284,59 zł. Fundusz na rok 2019 jest większy o kwotę 6 363,79 zł od poprzedniego.

Już dzisiaj złóż propozycję wykorzystania środków z funduszu sołeckiego poprzez stronę
www.Grzawa.eu
więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu

Fundusz sołecki na rok 2018

Na rok 2018 przyznano nam kwotę funduszu sołeckiego w wysokości 22 574,50 zł.

Podczas zebrania wiejskiego w dniu 19.09.2017 ustalono do wykonania 2 zadania:
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej ( 20 574,50 zł)
2. Zakup i montaż mapy sołectwa Grzawa. (2 000,00 zł)


dodano: 2017.07.26, aktualizacja: 20.09.2017, admin
Fundusz sołecki na rok 2017
Na rok 2017 przyznano nam kwotę funduszu sołeckiego w wysokości
19 920,80 zł. Fundusz na rok 2017 jest mniejszy o kwotę 522,32 zł od poprzedniego. Dodatkowo do wykorzystania w tym roku jest kwota 2000 zł nagrody, którą otrzymała nasza strona internetowa Grzawa.eu

Podczas zebrania wiejskiego w dniu 29.09.2016 ustalono do wykonania 3 zadania:
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Granicznej (7 500 zł)
2. Zakup 4 ławek na boisko sportowe (2500 zł)
3. Zagospodarowanie otoczenia altany na placu zabaw wraz z odwodnieniem (9 920,80 zł)

dodano: 2016.09.30, admin
Fundusz sołecki na rok 2016
Na rok 2016 przyznano nam kwotę funduszu sołeckiego w wysokości
20 443,12 zł. Fundusz na rok 2016 jest większy o kwotę 1 410,10 zł od poprzedniego.

Podczas zebrania wiejskiego w dniu 22.09.2015 ustalono do wykonania 4 zadania:
1. Poprowadzenie linii, postawienie słupa oraz lampy na przecięciu dróg Granicznej i Pszczyńskiej przy posesji Państwa Jacek (7 000zł)
2. Wymianę tablic informacyjnych w sołectwie Grzawa (1 000zł)
3. Zakup ławek i ustawienie ich przed budynkiem Domu Socjalnego (1 500zł)
4. Modernizację Placu zabaw (10 943,12zł)

Zmiany w funduszu :
- ad.1 Zadanie zostało podzielone na 2 etapy:
1 - projekt (wykonanie w roku 2016)
2 - budowa (wykonanie na rok 2017)

Srodki z zadania 1 uchwałą dnia 29.09.2016 przesuwamy na poniższe zadania:

• Wykonanie tablicy ogłoszeń przy placu zabaw (1 000 zł)
• Wymiana tabliczek z nazwami ulic (4 355,12 zł)
Fundusz sołecki na rok 2015

W ramach funduszu sołeckiego na rok 2105 (kwota 19 033,02 zł) zaplanowano trzy zadania:
1. zakup i montaż lampy przy ul. Księżej (obok Domu Socjalnego)
2. uregulowanie stanu prawnego ul. Zielonkówka
3. ogrodzenie nowego placu zabaw przy ul. Wiejskiej

Realizacja zadań 2015
Zebranie wiejskie 23.09.2014
W dniu 23.09.2014 odbyło się zebranie wiejskie gdzie głównym tematem był fundusz sołecki na rok 2015. Dla sołectwa Grzawa ustalono trzy zadania z realizacją na rok 2015.
Zgłoszono również trzy wnioski bierzące.


Wioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook