Jakość powietrza

  Sołectwo Grzawa
Współrzędne czujnika
49.958, 19.0563
- Wysokość n.p.m. = 243 m
- Stacja pracuje: dni


stężenia PM [µg/m3]

IJP
Jakość powietrza:
Średnia [dobowa] pyłu
PM 10 69 ug/m3
69 % normy informowania
46 % normy alarmowania

Dane ze stacji pomiarowej
w Grzawie
Jakośc powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Warunki dobre na aktywności na zewnątrz. Amatorska Stacja Pomiarowa w GrzawieJakość Powietrza w Gminie Miedźna:
     Indeks Jakości Powietrza = 6 / 10
Dostateczny
PM 2.5: 83 ug/m3 | PM 10: 99 ug/m3

Jakość powietrza jest średnia. Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko które mogą odczuwać skutki zdrowotne. Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz
odczyt: 2019-10-22 03:36

Indeks obliczany na bazie aktualnie działających czujników w Gminie Miedźna zapisanych na stronie Grzawa.eu
więcej....
Aktualne odczyty - Gmina Miedźna

    

    

    
Czujniki nieaktywne

         


Mapa czujników
Wykres czujników
dane Pyłów zawieszonych podane ug/m3

Jakość Powietrza Pszczyna - Syngeos
Jakość Powietrza Pszczyna - AirlyWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook