Jakość powietrza

  Sołectwo Grzawa
Współrzędne czujnika
49.958, 19.0563
- Wysokość n.p.m. = 243 m
- Stacja pracuje: 831 dni


stężenia PM [µg/m3]
Dane ze stacji pomiarowej
w Grzawie
Amatorska Stacja Pomiarowa w GrzawieJakość Powietrza w Gminie Miedźna:
     Indeks Jakości Powietrza = 1 / 10
Dobry
PM 2.5: 19 ug/m3 | PM 10: 22 ug/m3

Jakość powietrza jest wciąż dobra. Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz.
odczyt: 2019-06-27 00:36

Indeks obliczany na bazie aktualnie działających czujników w Gminie Miedźna zapisanych na stronie Grzawa.eu
więcej....

Aktualne odczyty - okoliczne czujniki

    

    
Czujniki nieaktywne              

    
Mapa czujników
Wykres czujników
dane Pyłów zawieszonych podane ug/m3

Jakość Powietrza Pszczyna - Syngeos
Jakość Powietrza Pszczyna - AirlyWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook